Home / Colofon

Colofon

Copyright by Alsco The Netherlands

Alle rechten voorbehouden

Alsco The Netherlands
Kapitein Hatterasstraat 1-11, 5015 BB Tilburg
Telefoon: 031 / 13 58 02 178
E-mail: info@alsco.nl
Kamer van Koophandel
Handelsregister 27328791
Bedrijvennummer: 000028054024
De vertegenwoordigingsbevoegde manager:
Martin Swierzy

Disclaimer

Op deze website vindt u informatie over Alsco The Netherlands en haar activiteiten. De door Alsco verstrekte gegevens en verdere informatie zijn voortdurend onderhevig aan vernieuwing en verandering. Deze informatie wordt doorlopend geactualiseerd. Alsco staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid van de informatie.
Alsco The Netherlands heeft de pagina’s die gelinkt zijn aan deze website met de grootst mogelijke redelijke zorgvuldigheid gecontroleerd. Alsco wijst er echter uitdrukkelijk op niet verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van dergelijke pagina’s, hiervoor geen enkele aansprakelijkheid te aanvaarden en zich niet te vereenzelvigen met de inhoud van deze pagina’s.

Auteursrecht

De lay-out, tekst, afbeeldingen en grafieken op deze website zijn wettelijk beschermd. Dat geldt in het bijzonder voor het auteurs-, merken- en patentrecht, maar ook voor alle andere vormen van rechten van intellectuele eigendom. Het is niet geoorloofd afzonderlijke inhoud van deze website in zijn geheel of in delen en/of hele pagina’s te kopiëren of te verspreiden. Overtredingen worden civielrechtelijk en strafrechtelijk vervolgd. Artikelen en beeldmateriaal mogen uitsluitend voor PR-doeleinden worden gedownload.

Alsco The Netherlands

De manager Martin Swierzy